Kedves Szülők!

 

Lehetőségük lesz ezen túl gyermekük étkezését e-mail-ben is lemondani. Természetesen továbbra is lemondhatják telefonon, a 06-1/292-10-55-ös telefonszámon és a már ismert "lemondó füzetben" is. Az étkezés lemondásának  új e-mail címe: etkezes.nyitnikek@bp18ovoda.hu. Kérjük, hogy erre az email címre KIZÁRÓLAG CSAK az étkezés lemondásáva kapcsolatos információkat küldjék el. Nagyon szépen köszönjük!


 

Kedves Szülők!

A étkezés befizetésével kapcsolatban fel szeretnénk hívni a figyelmüket néhány fontos részletre:

- Fontos: az étkezési díjat kérjük pontos összegben utalják, ne kerekítsenek!

- Kérjük, hogy a fizetési határidő lejárta után  átutalást már ne kezdeményezzen, mert az utalt összeg automatikusan visszautalásra kerül!

- Ha lejár a fizetési határidő, akkor az adott hónapban már nincs lehetőségük újra utalni!


 

Tisztelt Szülők!

 

A COVID-19 koronavírusos megbetegedések számának újbóli emelkedésére tekintettel, a lakosság és dolgozóink egészségének védelme érdekében, a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében kiadott polgármesteri utasítás alapján, az étkezési térítési díjak befizetésének módja és rendje az alábbiak szerint változik:

·           2021. január 01. napjától kizárólag elektronikus fizetési módra lesz lehetőség intézményeinkben!

·    Az ingyenes étkezés megrendelése 2020. október hónaptól, egy nyilatkozattal a gyermek jogviszonyának időtartamára, egy nevelési évre lehetővé vállik. Az ingyenes étkezőknek a továbbiakban nincs szükségük az étkezési igényük havi megrendelésére.

 

A banki átutaláshoz és a Menza rendszer használatához szükséges nyomtatványok elérhetőek az ügyintézőinknél óvodáinkban, kérjük, hogy töltsék ki a nyilatkozatokat!

 

A kitöltött nyomtatványok leadhatók:

·         Gyermeke tagóvodájának titkárságán az ügyintézőinknél,

·         elektronikusan a tagóvoda nyitnikek@bp18ovoda.hu e-mail címén.

 

A szükséges nyomtatványok a "Letöltések" menüpont alatt találhatóak.

 

Budapest, 2020.10.05.                                                                                 Kékesi Szilvia

                                                                                                              BP18 Egyesített Óvoda

                                                                                                             Intézményvezető

 

 

IMG_7703.JPG

 

Ebédlemondás:

Minden nap 8.45-ig van arra lehetőség, hogy a következő napi étkezést/étkezéseket lemondják.

- Telefonon:

06-1/ 292-10-55

- Személyesen a kisirodában.

- A kis- és a nagyovi bejáratánál a hirdetőtáblánál elhelyezett lerendelő füzetbe beírva.

- e-mail-ben: etkezes.nyitnikek@bp18ovoda.hu

Fontos! Kérjük szépen, hogy erre az e-mail címre kizárólag az étkezés lemondásával kapcsolatos információkat küldjék el!

 

Ebédbefizetés:

Az étkezési térítési díj pontos befizetéséről, illetve az étkezés lemondásáról a szülőnek kell gondoskodnia!

Kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban felmerülő  kérdés esetén bizalommal  forduljanak az óvoda titkárhoz,  valamint figyeljék az iroda előtti kiírásokat!

 

100%-os normatív kedvezmény:

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;

b) azon a) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el.

A normatív kedvezményre vonatkozó sajátos szabályok

A normatív kedvezményekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a következőket:

a) a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

b) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív kedvezmények igénybe vételéhez szülői nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át,

 

2022-ben a 172.900.- Ft/fő/hó összeget.

 

Aki eddig ingyenes étkező volt,

-      legyen szíves felülvizsgálni nyilatkozatát,

 

-      amennyiben átlépte a jogosultság összeg határát,

 

írásban, jelezze az óvodatitkárnak.

 

Aki az összeg határ alapján jogosulttá vált,

az óvodatitkári irodánál kihelyezett, az ingyenes étkezéshez

szükséges nyilatkozatot töltse ki és adja le az óvodatitkárnál.

 

 

IMG_7713.JPG