IMG_7703.JPG

 

Ebédlemondás:

Minden nap 9 óráig van arra lehetőség, hogy a következő napi étkezést/étkezéseket lemondják.

- Telefonon:

06-1/ 292-10-55

06-1/ 297-5100

- Személyesen a kisirodában.

- A kis- és a nagyovi bejáratánál a hirdetőtáblánál elhelyezett lerendelő füzetbe beírva.

 

Ebédbefizetés:

Az étkezési térítési díj pontos befizetéséről, illetve az étkezés lemondásáról a szülőnek kell gondoskodnia!

Kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban felmerülő  kérdés esetén bizalommal  forduljanak az óvoda titkárhoz,  valamint figyeljék az iroda előtti kiírásokat!

 

Kedves Szülők! Az ebédbefizetés napján:

- a pót befizetésnél és a befizetés napján reggel lehetőleg kis címletű pénzt hozzanak!

- az ingyenesen étkezőknek be kell jönni megrendelni az ennivalót! (hiányzás esetén  a lerendelésről se feledkezzenek meg!)

 

Ebédtérítési díjfizetési kötelezettség óvodánkban 2018. szeptember 1-től:

A fenntartó által meghatározott aktuális teljes étkeztetés díja: 419.- Ft/gyermek,

ételérzékeny gyermek étkezési díja: 546.-Ft/gyermek

 

 

100%-os normatív kedvezmény:

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;

b) azon a) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el.

A normatív kedvezményre vonatkozó sajátos szabályok

A normatív kedvezményekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a következőket:

a) a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

b) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív kedvezmények igénybe vételéhez szülői nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át,

 

2019-ben a 128.810.- Ft/fő/hó összeget.

 

Aki eddig ingyenes étkező volt,

-      legyen szíves felülvizsgálni nyilatkozatát,

-      ha idén is jogosult nincs tennivalója,

 

-      amennyiben átlépte a jogosultság összeg határát,

 

írásban, jelezze az óvodatitkárnak.

 

Aki 2019-as összeg határ alapján jogosulttá vált,

az óvodatitkári irodánál kihelyezett, az ingyenes étkezéshez

szükséges nyilatkozatot töltse ki és adja le az óvodatitkárnál.

 

 

IMG_7713.JPG